Eiddo Busnes ar Osod

Eiddo I'w Osod

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.  

AR OSOD

Llain o dir yn unig yn Cas-Blaidd, Hwlffordd

Mae llain o dir o fewn Ystad Ffermydd Sirol Cyngor Sir Penfro i gael ei osod ar gytundeb o chwe mis. Sylwer bod y tir ar gyfer cymryd cnwd glaswellt yn unig. Ni chaniateir pori.

ID: 1403, adolygwyd 21/08/2017