COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eiddo Busnes ar Osod

Swyddfeydd ar Osod

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.

LET STC

Hên Ganolfan Chwareon Dŵr, Y Parrog, Wdig

Hen Ganolfan Hyfforddi â blaen gwydr yn sefyll ar wahân mewn lleoliad syfrdanol yn wynebu’r môr yn Y Parrog. Mae’r eiddo yn addas ar gyfer llu o opsiynau masnachol neu hamdden, yn ôl amodau unrhyw ganiatâd cynllunio an

ID: 1405, adolygwyd 05/12/2017