Eiddo Busnes ar Osod

Swyddfeydd ar Osod

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.

DAN GYNNIG

Hên Ganolfan Chwareon Dŵr, Y Parrog, Wdig

Hen Ganolfan Hyfforddi â blaen gwydr yn sefyll ar wahân mewn lleoliad dymunol yn wynebu’r môr yn Y Parrog. Mae’r eiddo yn addas ar gyfer llu o opsiynau masnachol neu hamdden, yn ôl amodau unrhyw ganiatâd cynllunio ange

ID: 1405, adolygwyd 05/12/2017