Eiddo Busnes ar Osod

Unedau Diwydiannol ar Osod

Cofrestrwch ar gyfer hysbysiadau eiddo i gael eich hysbysu unwaith y bydd eiddo yn dod ar werth neu ar osod.

AR OSOD

22 Gelliswick Road, Hakin, Aberdaugleddau, SA73 3RH

siop gloi llawr gwaelod gyda storfa a thoiled, ac mae’n addas at amrywiaeth o ddibenion masnachol, yn amodol ar gael y caniatâd cynllunio angenrheidiol. Mae’r siop yn rhan o res o dair siop.
AR OSOD

Uned 1 Parc Busnes Feidr Castell, Abergwaun, SA65 9BB

Eiddo diwydiannol modern ar wahân ar ddau lawr sy’n cynnwys ardal gynhyrchu fawr gyda man llwytho dan orchudd ar lefel y llawr gwaelod ac ardal gynhyrchu/swyddfeydd cynllun agored eang uwchbenwedi’i leoli’n gyfleus ar gyrion Abergw

ID: 1429, adolygwyd 05/12/2017