COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ein Cyrsiau

Sgiliau Digidol

Ni waeth a ydych chi’n chwilio am waith neu hamdden, mae gyda ni’r cwrs cyfrifiadurol iawn ar eich cyfer chi.

Mae Cyrsiau Lefel Ragarweiniol fel y Llythrennedd digidol - Camau cyntaf yn berffaith i’r dechreuwr pur neu beth am ichi roi cynnig ar ein cyrsiau meithrin sgiliau os ydych chi’n dymuno datblygu rhagor ar eich sgiliau.

Llythrennedd Digidol - Rhagor o sgiliau - Galluogi dysgwyr i weithio a chyfathrebu ar-lein mewn modd diogel a chyfrifol gydag ymwybyddiaeth o’u hôl-troed digidol personol.  Rhyngweithio’n ddiogel ar-lein, dysgu sut i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol a defnyddio diogelwch cyffredinol i ddiogelu eich dyfeisiau digidol a’ch gwybodaeth.

Llythrennedd Digidol - Sgiliau bywyd - Sut i ddarganfod ac asesu eich gwybodaeth ddigidol mewn byd sy’n newid o hyd.  Datblygwch sgiliau i drefnu, storio, rhannu a diogelu eich gwybodaeth, sut i fod yn greadigol gan ddefnyddio amrywiaeth o declynnau digidol.

Ac ar gyfer y bobl hynny sydd â pheth profiad byddwn yn cynnal cyrsiau sy’n ymdrin â phynciau fel defnyddio cyfrifiadur hyd at olrhain eich cart achau, llunio gwefan, prynu a gwerthu ar-lein, rhwydweithio cymdeithasol fel Gweplyfr a sut i ddefnyddio eich llechen. Ac er mwyn ichi wneud yn fawr o’ch ffotograffau digidol mae gyda ni amrywiaeth o gyrsiau Delweddu Digidol i’ch helpu chi.

Bydd nifer fawr o’n cyrsiau, gan gynnwys cwrs sgiliau Microsoft Office ac ECDL yn arwain at gymhwyster ITQ. Mae ITQ yn ddull hyblyg o ennill sgiliau cyfrifiadurol newydd a chael cymhwyster gwerthfawr ar yr un pryd, ni waeth beth yw’ch rheswm dros wneud hynny - gwella eich gobeithion gyrfaol neu eich cynorthwyo i deimlo’n fwy hyderus pan fyddwch chi’n defnyddio cyfrifiadur yn eich amser hamdden.

Os gwyddoch chi rywfaint am TG yn barod, yna peidiwch â becso. Byddwn yn cymryd i ystyriaeth unrhyw gymwysterau cydnabyddedig yr ydych wedi eu hennill eisoes er mwyn sicrhau nad oes rhaid ichi drin a thrafod pynciau yr ydych yn eu deall yn barod.

Dim amser am gwrs hir? Beth am roi cynnig ar un o’n gweithdai blasu hanner diwrnod?

Heb weld eich dewis gwrs chi? Yna mae croeso ichi ffonio TG Gymunedol ar 01437 770130 neu anfon e-bost at communityit.learning@pembrokeshire.gov.uk er mwyn ichi gael trafod eich anghenion â’n tîm cyfeillgar.

ID: 1936, adolygwyd 09/07/2020