COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ein Dysgwyr

Barn y dysgwyr

Mae Sir Benfro yn Dysgu yn ymdrechu i hoelio sylw ar y dysgwr ymhob un o'i weithgareddau. Rydym yn croesawu eich cyfranogiad i'n helpu i wella ein gwasanaeth trwy werthusiadau, awgrymiadau, fforymau a phwyllgorau.

Pan fyddwch yn cofrestru ar gwrs gofynnir i chi os hoffech gymryd rhan yn ein Fforwm Ddysgwyr. Bydd hyn yn rhoi'r cyfle i chi roi adborth a chyfrannu at ddatblygiad ein gwasanaeth.

Os byddwch yn colli'r cyfle am ryw reswm, ond y byddech yn hoffi cyfrannu at ddatblygu'r gwasanaeth, siaradwch a'r Cydlynydd Dysgu Gydol Oes. 

ID: 1965, adolygwyd 08/10/2021