COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eithriadau’r Dreth Gyngor

Anheddau a ailfeddiannwyd

Mae'r eiddo'n wag oherwydd ei ailfeddiannu.

Gwneud cais am Eithriad - Annedd a ailfeddiannwyd

 

ID: 110, adolygwyd 03/08/2017