COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eithriadau’r Dreth Gyngor

Eiddo Anaddas i Fyw Ynddo

Eiddo gwag ac sy'n sylweddol heb ddodrefn ac sydd angen neu wedi cael gwaith trwsio neu addasiadau sylweddol i'w wneud yn addas i fyw ynddo. Mae'r eithriad yn parhau am chwe mis ar ôl cwblhau'r gwaith neu am uchafswm o 12 mis, pa un bynnag cyfnod yw'r byrraf.

Treth Gyngor - Eiddo Anaddas i Fyw Ynddo

 

ID: 99, adolygwyd 14/09/2017