COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eithriadau’r Dreth Gyngor

Eithriadau Eiddo

 

Fel arfer rhaid talu Treth Gyngor ar unrhyw eiddo sy'n cael ei restru yn rhestr brisio Treth Gyngor. Fodd bynnag dan rai amgylchiadau fe all fod eithriad ar eich eiddo. 

Eithriadau eiddo

Esbonio'r termau:

·       Gwag - eiddo nad yw'n brif gartref rhywun ac sy'n sylweddol heb ddodrefn

·       Anghyfannedd - eiddo wedi'i ddodrefnu nad yw'n brif gartref rhywun

·       Cyfannedd - eiddo lle mae rhywun yn byw fel prif gartref.

Ar hyn o bryd mae eiddo arbennig yn rhydd o Dreth Gyngor. Cyfeiriwch at y disgrifiadau yn yr adran hon ac, os ydych eisiau gwneud cais am ryddhad, llenwch y ffurflen ar-lein berthnasol.

 

ID: 98, adolygwyd 16/04/2019