COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eithriadau’r Dreth Gyngor

Gadawyd yn wag gan fethdalwr

Mae'r eiddo'n wag oherwydd bod y perchennog yn fethdalwr.

Gwneud cais am Eithriad - Gadawyd yn wag gan fethdalwr

 

ID: 114, adolygwyd 03/08/2017