COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eithriadau’r Dreth Gyngor

Gadawyd yn wag gan fyfyriwr

Eiddo gwag gyda'r perchennog yn fyfyriwr a'r olaf i fyw ynddo ac wedi dal i fod yn fyfyriwr ers byw yno ddiwethaf.

Gwneud cais am Eithriad - Gadawyd yn wag gan fyfyriwr

 

ID: 109, adolygwyd 03/08/2017