COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eithriadau’r Dreth Gyngor

Gwag ym Mherchenogaeth Elusen

Mae eithriad i eiddo gwag sydd ym mherchenogaeth elusen am hyd at chwe mis o'r tro diwethaf y cafodd ei ddefnyddio at ddibenion elusennol.

Gwneud cais am Eithriad 'Gwag ym Mherchenogaeth Elusen

 

ID: 100, adolygwyd 17/10/2017