COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eithriadau’r Dreth Gyngor

Gydag amhariad meddyliol difrifol

Dim ond pobl gydag amhariad meddyliol difrifol sy'n byw yn yr eiddo. I fod â hawl, bydd angen i feddyg ardystio bod gennych amhariad ar ddeallusrwydd a gweithredu cymdeithasol y mae disgwyl iddo fod yn barhaol a bod yn derbyn budd-dal cymwys.

Gwneud cais am Eithriad - Gydag amhariad meddyliol difrifol

 

ID: 119, adolygwyd 03/08/2017