COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eithriadau’r Dreth Gyngor

Rhandy â rhywun yn byw ynddo - perthynas dibynnol

Mae'r eiddo'n rhan o eiddo arall lle mae perthynas dibynnol sydd naill ai'n 65 oed neu hŷn, neu'n anabl, yn byw.

Gwneud cais am Eithriad - Rhandy lle mae perthynas dibynnol yn byw

 

ID: 121, adolygwyd 03/08/2017