COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eithriadau’r Dreth Gyngor

Rhandy heb neb yn byw ynddo

Mae'r eiddo'n rhan wag o eiddo arall (er enghraifft, rhandai neu unedau hunangynhwysol) nad ydynt efallai'n cael eu gosod ar wahân.

Gwneud cais am Eithriad - Rhandy heb neg yn byw ynddo

 

ID: 118, adolygwyd 03/08/2017