COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eithriadau’r Dreth Gyngor

Yr unigolyn atebol mewn cartref gofal

Mae'r eiddo'n wag oherwydd bod yr unigolyn sy'n gorfod talu'r Dreth Gyngor yn byw mewn ysbyty, cartref nyrsio neu gartref gofal.

Gwneud cais am Eithriad - mae'r unigolyn atebol mewn cartref gofal

Nodwch er mwyn bod yn gymwys ar gyfer yr esemptiad hwn fod yn rhaid i'r trethdalwr fod yn berchennog neu'n denant statudol neu'n denant diogel.  Er enghraifft, ni fyddai'r esemptiad hwn yn berthnasol petai perchenogaeth yr eiddo wedi'i throsglwyddo drwy weithred ymddiriedolaeth.

Canllaw yn unig yw'r uchod; cysylltwch â'r Gwasanaethau Refeniw i gael rhagor o wybodaeth.

 

 

ID: 103, adolygwyd 02/01/2018