COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Eithriadau’r Dreth Gyngor

Yr unigolyn atebol wedi marw

Mae'r eiddo'n wag oherwydd bod yr unigolyn a fyddai'n gorfod talu'r Dreth Gyngor wedi marw a'i bod yn llai na chwe mis ers i brofiant neu lythyron gweinyddu gael eu rhoi.

Gwneud cais am Ryddhad - yr unigolyn atebol wedi marw

Nodwch er mwyn bod yn gymwys ar gyfer yr esemptiad hwn fod yn rhaid bod yr eiddo wedi bod yn wag ers dyddiad y farwolaeth a bod yn rhaid i'r unigolyn sydd wedi marw fod yn berchennog neu'n denant statudol neu'n denant diogel. Er enghraifft, ni fyddai'r esemptiad hwn yn berthnasol petai perchenogaeth yr eiddo wedi'i throsglwyddo drwy weithred ymddiriedolaeth.

Canllaw yn unig yw'r uchod; cysylltwch â'r Gwasanaethau Refeniw i gael rhagor o wybodaeth.

 

 

ID: 104, adolygwyd 02/01/2018