COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Etholiadau a Phleidleisio

Canlyniadau Etholiad

Canlyniadau Etholiad Cyffredinol Seneddol y DU - Rhagfyr 2019

Datgan Canlyniad y Bleidlais: Preseli Sir Benfro  

Datgan Canlyniad y Bleidlais:Gorllewin Caerfyddin a De Sir Benfro

Dechreuwyd dilysu pleidleisiau Gorllewin Caerfyddin & De Sir Benfro

Dechreuwyd dilysu pleidleisiau Preseli Sir Benfro

 

CYNGOR TREF ABERDAUGLEDDAU - WARD GOGLEDD

Datganiad o Ganlyniadau`r Pol

CYNGOR TREF HWLFFORDD - WARD PORTFIELD

Datganiad o Ganlyniadau`r Pol

CYNGOR TREF ABERDAUGLEDDAU - WARD GOGLEDD

Canlyniad Etholiad Diwrthwynebiad

CYNGOR DINAS TYDDEWI

Datganiad o Ganlyniadau`r Pol

CYNGOR TREF PENFRO WARD GOGLESS ST MARY

Cyngor Tref Penfro - Ward Gogledd St Mary - Datganiad o Ganlyniadau`r Pol

WARD ETHOLIADOL PENFRO GOGLEDD ST MARY

DATGANIAD O GANLYNIADAU’R PÔL - WARD ETHOLIADOL PENFRO GOGLEDD ST MARY

Cyngor Tref Trefdraeth - 2 Awst 2018

Datganiad a Ganlyniadau`r Pol - Cyngor Tref Trefdraeth

Cyngor Tref Aberdaugleddau - Ward Hubberston 21 Mehefin 2018

Cyngor Tref Abergwaun Ac Wdig - Ward Wdig 21 Mehefin 2018

Cyngor Tref Hwlffordd - Ward Portfield 3 Mai 2018

Cyngor Tref Trefdraeth 22 Mawrth 2018

Doc Penfro - Ward Farchnad 22 Mawrth 2018

Cyngor Tref Aberdaugleddau - Ward Canol 22 Mawrth 2018

Cyngor Tref Dinbych-Y-Pysgod - Ward Gogledd 11 Ionawr 2018

Canlyniadau Etholiad Cyffredinol Seneddol y DU - Mehefin 2017

 

 

Canlyniadau Etholiadau Llywodraeth Leol - Mai 2017

Etholiadau'r Cyngor Sir

 

Etholiadau'r Cynghorau Cymuned

 

Refferendwm UE

 

 

Comisiynydd Heddlu a Throseddu - Canlyniadau - Mai 2016

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

 

Canlyniadau Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Mai 2016

Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

 

Canlyniadau Etholiad Cyffredinol Seneddol y DU - Mai 2015

Canlyniadau Etholiad Seneddol Ewropeaidd - Mai 2014

·      

ID: 1313, adolygwyd 13/12/2019