COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Etholiadau a Phleidleisio

Cysylltwch â'r Tîm Etholiadau

Drwy'r Post

Gwasanaethu Etholiadol,   
Cyngor Sir Penfro,
Uned 23, Ystâd Ddiwydiannol Thornton,
Aberdaugleddau,   
Sir Benfro,  
SA73 2RR 

Gydag e-bost -
electoralservices@pembrokeshire.gov.uk

Dros y ffôn -
01437 775844

Oriau gwaith: 9.00am i 5.00pm – Llun i Gwener

Cwrdd â’r Tîm

Glynne Morgan
Rheolwr Gwasanaethau Etholiadol

Mae Glynne yn gyfrifol am reoli gweinyddiaeth yr etholiadau mawr a gynhelir yn ein Sir a’r ddwy etholaeth ym Mhreseli Sir Benfro a Chaerfyrddin Gorllewin a De Sir Penfro. Mae’n adrodd yn ôl yn uniongyrchol i’r Swyddog Canlyniadau ac mae’n gweithredu fel Dirprwy Swyddog Canlyniadau ar gyfer yr etholiadau uchod. Mae’n darparu gweinyddiaeth uniongyrchol i’r Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru, etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac etholiadau Seneddau Ewrop.

Glynne hefyd sy’n gyfrifol am reoli gweinyddiaeth unrhyw adolygiad rheolaidd Cyngor Cymuned a gynhelir yn ein Sir ac mae’n gweithredu fel ymgynghorydd ar gyfer unrhyw uwch-adolygiadau etholiadol.

E-bost: glynne.morgan@pembrokeshire.gov.uk

 

Sian Waters
Rheolwr Swyddfa Gwasanaethau Etholiadol
E-bost: sian.waters@pembrokeshire.gov.uk

 

Kim Puhl
Cynorthwy-ydd Gwasanaethau Etholiadol

Mae Kim yn rhoi cymorth gweinyddol i Reolwr Swyddfa'r Gwasanaethau Etholiadol a Rheolwr y Gwasanaethau Etholiadol. Mae’n ymwneud â chwblhau a chynnal cofrestr yr etholwyr drwy’r broses gofrestru flynyddol (canfasio blynyddol) a newidiadau misol (Cofrestriad Treigl) ac mae’n cynorthwyo’r tîm drwy roi cyngor, cefnogaeth ac arweiniad i gwsmeriaid.

Mae Kim, adeg yr etholiad, yn casglu’r holl gronfeydd data ar gyfer y gorsafoedd pleidleisio, staffio a hyfforddi ac ar hyn o bryd, mae’n cymryd y rôl arweiniol yn natblygiad y defnydd o Dechnoleg Gwybodaeth yn ystod y broses etholiadol.

E-bost: kim.puhl@pembrokeshire.gov.uk


Oonagh Cassidy
Swyddog Cymorth Gwasanaethau Etholiadol
E-bost: Oonagh.cassidy@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1321, adolygwyd 07/05/2019