COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Etholiadau a Phleidleisio

Is-Etholiad

Cynhelir isetholiad ar ddydd Iau 7fed Tachwedd 2019, er mwyn ethol aelod newydd i Cyngor Sir Penfro ar gyfer ward Gogledd Hundleton.

Yma, fe ddewch chi o hyd i wybodaeth a chanllawiau ar y broses ethol.

Caiff y dudalen hon ei diweddaru a bydd rhagor o wybodaeth yn ymddangos wrth i’r amserlen fynd rhagddi.

Hundleton

Penfro Godledd St Mary

Adran Etholiadol Gogledd St Mary, Penfro - Amserlen Yr Is-Etholiad

Rhybudd Etholiad - Penfro: Godledd St Mary

Swydd Achlysurol - Penfro: Godledd St Mary

Datganiad an y Personau a Enwebwyd - Penfro Gogledd St Mary

Hysbysiad am Enwau a Swyddfeydd Cynrychiolwyr Etholiad

Rhybudd Pleidleisio

DATGANIAD O GANLYNIADAU’R PÔL - WARD ETHOLIADOL PENFRO GOGLEDD ST MARY

Treuliau’r Ymgeisydd - Bydd angen i ymgeiswyr baratoi a chyflwyno ffurflen gwariant etholiadol i’r Swyddog Canlyniadau o fewn 35 diwrnod calendr ar ôl i ganlyniad yr etholiad gael ei ddatgan. Gellir dod o hyd i fanylion ar wefan y Comisiwn Etholiadol dan Rhan 3 - Gwariant a Rhoddion.

ID: 3931, adolygwyd 08/11/2019