Cynllunio eich Digwyddiad

A all cyfranogwyr wersylla / wersylla’n wyllt yn ystod fy nigwyddiad?

Ni ddylai cyfranogwyr wersylla’n wyllt yn ystod eich digwyddiad. Os yw cyfranogwyr ar ddigwyddiad dygnwch mewn mannau anghysbell, gall fod yn anodd cadw trac ar bobl ac mae angen ystyried materion allweddol ynghylch diogelwch.

Byddem yn annog trefnwyr digwyddiadau i nodi safleoedd gwersylla trwyddedig ar gyfer cyfranogwyr a gwylwyr. Ond os bydd gwersylla yn digwydd fel rhan o'r digwyddiad yna dylid ei gynnwys fel rhan o'r Cynllun Rheoli Digwyddiad a dylid rhoi rheolaethau priodol ar waith i reoli'r risgiau. Yn benodol, mae angen ichi ystyried:

  • Clirio baw anifeiliaid
  • Lleoli unedau gyda digon o le rhyngddynt
  • Mynediad i wasanaethau brys
  • Darparu toiledau
  • Cyflenwad dŵr
  • Darparu trydan
  • Darparu pwyntiau tân
  • Rheoli traffig
  • Diogelwch tanau gwersyll a barbeciws

 

ID: 4887, adolygwyd 14/02/2020