COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynllunio eich Digwyddiad

A fydd angen diogelwch ar fy achlysur?

Yn dibynnu ar natur y digwyddiad, efallai y bydd angen trefniadau diogelwch penodol, gan gynnwys trefniadau ar gyfer sicrhau eiddo dros nos.

 Mae angen i bersonél sy'n gweithredu mewn rôl diogelwch fod wedi’u cofrestru gyda’r Awdurdod Diwydiant Diogelwch (SIA) os yw eu gwaith yn dod â nhw i gysylltiad ag aelodau'r cyhoedd.

ID: 4885, adolygwyd 14/02/2020