COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynllunio eich Digwyddiad

A oes angen i mi wneud addasiadau i bobl anabl?

Oes. Mae angen i drefnwyr digwyddiadau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 gymryd mesurau rhesymol i sicrhau nad ydynt yn gwahaniaethu yn erbyn pobl anabl.

Efallai yr hoffech ystyried paratoi datganiad mynediad i'r anabl sy'n nodi faint o hygyrchedd sydd yna i'ch gwasanaeth i gwsmeriaid anabl.

ID: 4890, adolygwyd 14/02/2020