COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynllunio eich Digwyddiad

Faint o rybudd sydd angen i mi ei roi i chi am fy nigwyddiad?

Bydd hyn yn dibynnu ar faint a natur y digwyddiad - darllenwch ein: Cynllunio a Hysbysu Digwyddiadau.

 Pethau allweddol i'w cofio:

  • efallai y bydd angen cymaint â 12-18 mis o amser cynllunio arnoch chi
  • gallai’r haf fod yn amser prysur, gyda channoedd o ddigwyddiadau yn digwydd yn eich ardal chi
  • efallai y bydd angen cyngor arbenigol a gallai caniatâd arbennig gymryd amser
  • bydd angen i chi roi amser i unrhyw drwyddedau neu ganiatâd gael eu rhoi.

 

 

ID: 4860, adolygwyd 14/02/2020