COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynllunio eich Digwyddiad

Pa mor gryf ydy’r signal ffôn symudol yn Sir Benfro?

Mae nifer o leoedd yn Sir Benfro lle mae signal ffôn symudol yn wael, yn enwedig yn y dyffrynnoedd a’r ardaloedd arfordirol,   

Am fanylion, gweler y mapiau ffonau symudol sydd ar gael ar ap opensignal

ID: 4888, adolygwyd 14/02/2020