COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynllunio eich Digwyddiad

Rydw i’n cynllunio digwyddiad. Sut gallaf wirio a fydd yn gwrthdaro â rhywbeth arall ai peidio?

I wirio a fyddai eich digwyddiad a gynlluniwyd yn gwrthdaro â digwyddiadau eraill,  Croeso Cymru , Radio Sir Benfro a What’s on Pembs, gyda gwefannau cymunedol / tudalennau cyfryngau cymdeithasol.

ID: 4861, adolygwyd 14/02/2020