COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cynllunio eich Digwyddiad

Sut ydw i'n rhoi gwybod i fusnesau a thrigolion lleol?

Yn ddelfrydol dylech hysbysu a thrafod eich digwyddiad arfaethedig gyda'r holl bartïon yr effeithir arnynt yn ystod y camau cynllunio cynnar er mwyn osgoi unrhyw broblemau neu broblemau posibl. Fe'ch cynghorir i anfon llythyr at yr holl gyfeiriadau a effeithir o leiaf bythefnos cyn eich digwyddiad. Dylai'r llythyr gynnwys eich enw chi a'ch manylion cyswllt a dylech esbonio beth yw, ble a phryd y mae'ch digwyddiad.

ID: 4862, adolygwyd 14/02/2020