COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Digwyddiad Iechyd a Diogelwch

A oes angen gweithiwr cymorth cyntaf neu ddarpariaeth feddygol arall arnaf yn fy achlysur?

Bydd lefel y ddarpariaeth feddygol sy'n ofynnol yn dibynnu ar nifer o ffactorau fel natur y digwyddiad, ei leoliad, agosrwydd at ofal diffiniol, niferoedd disgwyliedig, math o grwpiau a grwpiau oedran sy'n mynychu, ac ati.

Fe'ch cynghorir i gynnal asesiad meddygol a chymorth cyntaf a chysylltu â gwasanaeth ambiwlans y GIG lleol.

Mae purple guide Fforwm y Diwydiant Digwyddiadau yn cynnwys enghreifftiau o asesiadau cymorth cyntaf a meddygol ar gyfer cynulleidfa mewn digwyddiad.

ID: 4886, adolygwyd 14/02/2020