COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Digwyddiad Iechyd a Diogelwch

Beth yw Cynllun Rheoli Digwyddiad (EMP)?

Weithiau gelwir hwn yn Gynllun Diogelwch.

Mae  EMP / Cynllun Diogelwch yn ddatganiad ysgrifenedig o sut y bydd trefnydd digwyddiad yn cynnal ei ddigwyddiad. Mae'n cynnwys meysydd fel asesu risg, cynllunio traffig a thrafnidiaeth, cymorth cyntaf, stiwardio, cynllun y safle, proffiliau cynulleidfa, strwythurau dros dro, rhwystrau, cynlluniau ar gyfer argyfwng a chynlluniau gwacáu, rheoli sŵn, gwaredu sbwriel a phrotocolau cyfathrebu.

I weld enghraifft, edrychwch ar Llyfrgell Dogfennau Digwyddiadau

ID: 4882, adolygwyd 14/02/2020