Digwyddiad Iechyd a Diogelwch

Casglu arian parod

Os cesglir arian yn eich digwyddiad yna dylid ei gynnwys yn yr asesiad risg. Dylech:

  • Sicrhau bod hyn yn cael ei gadw i'r lleiafswm yn y mannau casglu a bod casgliadau rheolaidd yn cael eu gwneud i ardal ddiogel.
  • Efallai y bydd ar stiwardiaid neu gynorthwywyr sy'n casglu arian angen gwregysau arian neu gyfleusterau cario arian eraill ac ni ddylent weithredu ar eu pen eu hunain.
  • Dylid rhoi ystyriaeth ofalus iawn i drefniadau cyfrif a bancio.
ID: 4884, adolygwyd 14/02/2020