COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Digwyddiad Iechyd a Diogelwch

Pwy sy'n gorfodi cyfraith iechyd a diogelwch mewn digwyddiad?

Yn gyffredinol, mae swyddogion iechyd yr amgylchedd awdurdodau lleol yn gyfrifol am orfodi deddfwriaeth iechyd a diogelwch mewn digwyddiadau. Pan fo digwyddiad yn cael ei drefnu mewn gwirionedd gan awdurdod lleol, mae HSE fel arfer yn gyfrifol am orfodi. 

Mae gan HSE gyfrifoldeb gorfodi am y gweithgareddau canlynol ym mhob digwyddiad:

  • codi a thynnu i lawr strwythurau dros dro (TDS) fel llwyfannau a ‘grandstands’ (heblaw am bebyll bach a phebyll tebyg sy'n cael eu gorfodi gan awdurdodau lleol)
  • darlledu radio a theledu
  •  ffeiriau

Mewn rhai amgylchiadau, gellir gwneud trefniadau i drosglwyddo cyfrifoldebau gorfodi rhwng HSE ac awdurdodau lleol. 

Mae Datganiad Polisi Gorfodaeth  HSE  yn nodi'r egwyddorion y dylai arolygwyr HSE a swyddogion iechyd yr amgylchedd awdurdodau lleol eu dilyn wrth wneud penderfyniadau gorfodi. 

ID: 4877, adolygwyd 14/02/2020