COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Digwyddiad Farchnata a Hyrwyddo

Alla’ i ddosbarthu taflenni ar y stryd i hyrwyddo fy achlysur?

Gallwch, ond cofiwch eich bod yn gyfrifol am y sbwriel sy'n cael ei ollwng o ganlyniad i chi fod yn dosbarthu taflenni. Gallech wynebu cosbau am ollwng sbwriel ac felly fe'ch cynghorir i drefnu i unrhyw daflenni sydd wedi'u gollwng gael eu codi. Peth arall i'w gofio yw na ddylech rwystro'r briffordd gyhoeddus.

ID: 4895, adolygwyd 14/02/2020