COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Digwyddiad Farchnata a Hyrwyddo

Pa arian a chyngor busnes sydd ar gael ar gyfer fy nigwyddiad?

Efallai y byddwch yn gallu gofyn am gymorth ariannol o amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys Grantiau'r Llywodraeth, Cronfa’r Loteri Fawr, a Loteri Sir Benfro.

Efallai y bydd Busnes Cymru yn gallu eich tywys drwy'r mathau o fenthyciadau / grantiau sydd ar gael a chynorthwyo gyda chynllunio busnes.

ID: 4891, adolygwyd 19/03/2021