COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Digwyddiad Iechyd a Diogelwch

A oes angen i mi ysgrifennu asesiad risg?

Mae asesiad risg yn arf allweddol ar gyfer paratoi eich Cynllun Rheoli Digwyddiad.

Fel rhan o reoli iechyd a diogelwch eich digwyddiad, rhaid i chi reoli'r risgiau.  Er mwyn gwneud hyn, mae angen i chi feddwl am yr hyn a allai achosi niwed i bobl a phenderfynu a ydych chi'n cymryd camau rhesymol i atal y niwed hwnnw. Gelwir hyn yn asesiad risg ac mae'n rhywbeth y mae'n ofynnol ei wneud yn ôl y gyfraith. Os oes gennych chi lai na phump o weithwyr, does dim rhaid i chi ysgrifennu unrhyw beth i lawr.

Mae canllaw ar sut i asesu'r risgiau, enghreifftiau o asesiadau risg a thempledi asesu risg i'w gweld ar wefan HSE 

Mae gwefan HSE hefyd yn rhoi cyngor am y rheolaethau y bydd angen i chi eu cymryd ar gyfer peryglon sy'n gysylltiedig â digwyddiadau. 

ID: 4879, adolygwyd 14/02/2020