COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Digwyddiad Iechyd a Diogelwch

Ble alla i gael cyngor ar ddewis ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch?

Mae yna nifer o gwmnïau ac unigolion arbenigol y gallwch eu defnyddio i roi cyngor proffesiynol i chi neu i weithredu fel ymgynghorwyr rheoli digwyddiadau. Gallwch chwilio am y rhain ar y rhyngrwyd ond mae'n ddoeth gofyn am gyfeiriadau a'u gwirio cyn derbyn eu gwasanaethau.

Mae yna hefyd gofrestr ar-lein o ymgynghorwyr iechyd a diogelwch. Mae rhai o'r rhain yn rhestru diogelwch digwyddiadau fel maes y gallant roi cyngor arno

ID: 4875, adolygwyd 14/02/2020