COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Trwyddedau a Thrwyddedau

A oes angen trwydded arnaf i'm digwyddiad?

Os yw'ch digwyddiad arfaethedig yn cynnwys un neu ragor o'r gweithgareddau canlynol, mae'n debygol y bydd angen i chi gael trwydded (neu hysbysiad digwyddiad dros dro) o dan Ddeddf Trwyddedu 2003.

  • Gwerthu alcohol
  • Cyflenwi lluniaeth hwyrnos - hy gwerthu bwyd poeth neu ddiod poeth rhwng 11.00pm a 5.00am i'w fwyta neu yfed ar y safle neu oddi arno
  • Darparu 'Adloniant Rheoledig'

Gweler ein Trwyddedu Digwyddiadau am ragor o wybodaeth.

ID: 4865, adolygwyd 14/02/2020