COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Fy Nghyfrif

Eich Cyfrif Cyngor Ar-lein

My Account

Pam ddylwn i gofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif?

Bydd defnyddio'n gwasanaethau ar-lein yn arbed amser ac arian i chi a gallwch gysylltu â ni yn eich amser eich hun ac o gysur eich cartref.

Beth fydd ei angen arnaf i gofrestru?

Y cyfan sydd ei angen arnoch chi i gofrestru yw cyfeiriad e-bost.

Sut ydw i'n cofrestru?

Mae cofrestru i gael cyfrif yn hawdd a dim ond ychydig funudau mae'n cymryd. 

  1. Cwblhewch y ffurflen gofrestru, nodwch y rhif diogelwch a chliciwch ar Creu fy Nghyfrif.
  2. Yna byddwch chi'n derbyn neges e-bost i wirio'ch cofrestriad Fy Nghyfrif. Gwiriwch eich cyfrif e-bost a gwiriwch eich cofrestriad.
  3. Ar ôl gwirio, gallwch fewngofnodi a chofrestru ar gyfer y gwasanaethau y mae eu hangen arnoch chi.

Pa wasanaethau sydd ar gael ar-lein?

Pan fyddwch chi'n cofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif byddwch chi'n gallu cael mynediad diogel at y gwasanaethau a ganlyn:

Hysbysiadau:-

 

Gwneud cais am:-


Adrodd am:

Talu:

 

Ymgeisio am:

Canfod eich:

Mae mwy o wasanaethau'r Cyngor a chyfleusterau ar-lein yn cael eu hychwanegu drwy'r amser.

Beth os na fyddaf i'n derbyn neges e-bost i agor fy nghyfrif ar-lein?

Os na fyddwch chi'n derbyn e-bost i agor eich cyfrif, gwiriwch a yw'r neges wedi mynd yn uniongyrchol i'ch ffolder 'spam neu sothach'. Os nad ydyw, cysylltwch â ni trwy e-bost ar digital@pembrokeshire.gov.uk

Rwy'n profi anawsterau wrth fewngofnodi

Er mwyn mewngofnodi byddwch chi angen defnyddio'r cyfeiriad e-bost a chyfrinair a nodwyd gennych pan wnaethoch greu'ch cyfrif.

Rhaid i chi agor eich cyfrif trwy glicio ar y ddolen yn y neges e-bost y gwnaethom ei hanfon atoch chi pan wnaethoch chi greu'ch cyfrif cyn i chi fewngofnodi am y tro cyntaf.

Rwyf wedi anghofio fy nghyfrinair. Beth wna' i nawr?

Mae'n hawdd ailosod eich cyfrinair. 

1)    Ewch i'r sgrin mewngofnodi a chliciwch ar - Wedi anghofio'ch cyfrinair

2)    Nodwch eich cyfeiriad e-bost a byddwn yn anfon atoch neges e-bost gyda chyfarwyddiadau ar gyfer ailosod eich cyfrinair.  

3)    Gofynnir i chi ateb y cwestiwn diogelwch y gwnaethoch ei ddewis wrth  gofrestru.

Rwyf wedi anghofio fy nghyfrinair a'r ateb i fy nghwestiwn cyfrinachol.

Cysylltwch â ni trwy e-bost ar digital@pembrokeshire.gov.uk a byddwn yn eich helpu chi i ailosod eich cyfrif. |

Nid oes gennyf fynediad bellach at y cyfeiriad e-bost y gwnes ei ddefnyddio i greu Fy Nghyfrif.

Gallwch greu cyfrif newydd gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost gwahanol, a chofrestru eto ar gyfer y gwasanaethau yr hoffech chi eu gweld.

Sut ydw i'n dileu fy nghyfrif?

Cysylltwch â ni trwy e-bost ar digital@pembrokeshire.gov.uk gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost y gwnaethoch ei ddefnyddio wrth gofrestru i wneud cais i ddileu'ch cyfrif.

Sut ydw i'n adrodd am broblem?

Os byddwch chi'n profi unrhyw broblemau gan ddefnyddio Fy Nghyfrif neu angen help gyda'ch defnydd ar-lein, cysylltwch â ni trwy e-bost a byddwn yn eich ateb chi cyn gynted â phosibl. digital@pembrokeshire.gov.uk

Sut ydw i’n newid fy newis iaith neu fy newis dull o gyfathrebu?

Gallwch newid eich dewis iaith neu ddull o gyfathrebu trwy glicio ar y ddolen ‘golygu’ wrth ymyl eich enw, unwaith rydych wedi mewngofnodi.

A fydda i’n derbyn gwybodaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg?

Byddwn yn darparu gwybodaeth mewn pa bynnag iaith rydych wedi cofrestru amdani ar gyfer Fy Nghyfrif (h.y. Cymraeg neu Saesneg).

ID: 150, revised 13/11/2019