COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Glan-yr-afon: Gwybodaeth

Digwyddiadau

Digwyddiadau i Ddod

Dydd Mawrth 16 Mehefin (5pm)

Gwirfoddoli yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru - Gwyneth Davies

Ers ei sefydlu yn 2012, mae cynllun gwirfoddoli Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi mynd o nerth i nerth.

Ymunwch â ni yn y cyflwyniad hwn i ddysgu mwy am y cynllun, o brosiectau yn adeilad y Llyfrgell i wirfoddoli o bell ar ein gwefan cyfrannu torfol.

Cewch olwg ar ein gwaith estyn allan, sy’n defnyddio’r casgliadau cenedlaethol i wella sgiliau a chyfrannu at les.

Cynhelir y digwyddiad yn Gymraeg, gyda chyfieithu ar y pryd yn cael ei ddarparu.

Mynediad AM DDIM trwy docyn: www.ticketsource.co.uk/glan-yr-afon

 

Digwyddiadau Rheolaidd

Amser Rhigwm i Fabanod

Dydd Llun a Dydd Gwener (11:15am-11:45am) - heblaw am Wyliau'r Haf

Nid oes angen archebu lle

Yn addas i fabanod a phlant bach

 

Gwnïo a Sgwrsio

Dydd Mawrth (10:30am-12pm)

Nid oes angen archebu lle, ond dim ond hyn a hyn o le sydd yn yr ystafell

 

Clwb Lego

Dydd Gwener (3:45pm-4:45pm) - heblaw am Wyliau'r Haf

Nid oes angen archebu lle, ond dim ond hyn a hyn o le sydd yn yr ystafell

Rhaid i blant dan 8 oed fod dan oruchwyliaeth oedolyn

 

Straeon Sadwrn

Sadwrn (11:15am)

Nid oes angen archebu lle

Yn addas i blant o unrhyw oed

 

Grŵp Gwerthfawrogi Barddoniaeth

Y 3ydd dydd Mawrth yn y mis (5:30pm-6:45pm)

Nid oes angen archebu lle, ond dim ond hyn a hyn o le sydd yn yr ystafell

 

Grŵp Darllen

Dydd Mercher olaf y mis (2:30pm-4pm)

Nid oes angen archebu lle, ond dim ond hyn a hyn o le sydd yn yr ystafell

ID: 4465, adolygwyd 05/03/2020