COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Glan-yr-afon: Gwybodaeth

Llyfrgell

Gofod yr 21ain ganrif, sy’n cyfuno stoc lyfrau draddodiadol gyda mynediad ar-lein a thechnoleg hunanwasanaeth.

Am y tro cyntaf mewn llyfrgell yn Sir Benfro, bydd cwsmeriaid yn gallu benthyg, dychwelyd ac adnewyddu eu heitemau gan ddefnyddio ciosgau hunanwasanaeth sy’n gweithio’n rhyfeddol!

ID: 4458, adolygwyd 03/12/2019