COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Glan-yr-afon: Gwybodaeth

Y Bywydfan

Y Bywydfan: Ffyrdd o Wella Lles, wedi’i leoli yng Nglan-yr-afon yn Hwlffordd, yw’r 3ydd Bywydfan sydd wedi’i ddatblygu gan Lyfrgelloedd Sir Benfro.

Mae’r Bywydfan yng Nglan-yr-afon yn cyfuno themâu ‘Iechyd a Lles’ a ‘Sgiliau Gwaith ac Arian’ o’r 2 Bywydfan yn llyfrgelloedd Doc Penfro ac Abergwaun.

Mae pob Bywydfan wedi’i gynllunio er mwyn galluogi sefydliadau i ymgymryd â gwaith allgymorth yn y gymuned leol, ar ffurf ystafelloedd ymgynghori preifat a gofod ar gyfer gwaith hyrwyddo.

Mae’r Bywydfannau ar gael i’w defnyddio yn ystod oriau agor arferol y llyfrgell, ac mae archebu’n hanfodol.

 

Mae’r Y Bywydfan: Ffyrdd o Wella Lles yn cynnig:

Ardal Gyhoeddus

- Llyfrau a phamffledi sy’n berthnasol i 'Iechyd a Lles' a 'Sgiliau Gwaith ac Arian'

- Teledu Plasma ar gyfer cyflwyniadau

- Wi-Fi am ddim

- Gwagle ar gyfer stondin hyrwyddo

 

Ystafell Gyfarfod

- Ystafell amlbwrpas sy’n addas ar gyfer cyfarfodydd, hyfforddiant ac ymgynghoriadau, ar gyfer hyd at 12 o bobl

- Cynnig y ddarpariaeth o fyrddau sy’n plygu, cadeiriau pentyradwy a seddau meddal, felly gellir teilwra’r ystafell i weddu’ch anghenion

- Gall grwpiau cymunedol, unigolion ac elusennau ddefnyddio’r ystafell am ddim, os ydynt yn darparu gwybodaeth, cyngor, cefnogaeth a hyfforddiant am ddim. Gall cwmnïau preifat sy’n codi tâl am eu gwasanaeth ddefnyddio’r ystafell am bris o £10 yr awr

 

I archebu ystafell gyfarfod yr Y Bywydfan: Ffyrdd o Wella Lles cysylltwch â:

Kath Woolcock (Rheolwr Safle - Llyfrgell, Oriel a Chanolfan Wybodaeth y Sir)

kath.woolcock@pembrokeshire.gov.uk

01437 776098

 

Laura Evans (Swyddog Datblygu Llyfrgell)

laura.evans@pembrokeshire.gov.uk

01437 776639

ID: 4464, adolygwyd 03/12/2019