Gofal Brys

Gofal Brys mewn Ysbyty

Mae Gwasanaeth Damweiniau ac Achosion Brys Ysbyty Cyffredinol y Llwyn Helyg yn trin pobl sydd â salwch neu anafiadau difrifol a rhai sydd â salwch neu anafiadau mawr. Mae’r enghreifftiau’n cynnwys colli ymwybyddiaeth, ffitiau, amheuaeth o strôc; anawsterau anadlu difrifol; amheuaeth o drawiad ar y galon a phoen difrifol yn y frest; gwaedu difrifol na ellir ei reoli, beth bynnag sy’n ei achosi; anafiadau i’r pen a thorri esgyrn.

Mae’r gwasanaeth brys wedi’i leoli yn Ysbyty Cyffedinol y Llwyn Helyg, Heol Abergwaun, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 2PZ. Ffôn 01437 764545

ID: 2122, adolygwyd 09/09/2021