Gofal Brys

Mân Anafiadau

Darperir gofal ar gyfer Mân Anafiadau a chyngor ynglŷn â thriniaeth gan eich Meddyg Teulu. Dylech fynd i’r feddygfa cyn mynd i unman arall. Cysylltwch â Bwrdd Iechyd Hywel Dda i gael y wybodaeth ddiweddaraf am unedau mân anafiadau. Ffôn: 01437 771220

ID: 2121, adolygwyd 09/09/2021