COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gofal Ysbyty Derbyn

Derbyn

Pa un a ydych yn cael eich derbyn i’r ysbyty drwy apwyntiad neu yn dilyn damwain neu achos brys, gall fod yn brofid brawychus, ond mae’r staff clinigol yno i sicrhau eich bod yn cael gofal da a’ch bod yn cael y driniaeth sydd ei hangen arnoch.

Rhaid i staff yr ysbyty:

  • barchu eich preifatrwydd, eich urddas a’ch daliadau crefyddol a diwylliannol
  • parchu cyfrinachedd wrth ymdrin â’ch triniaeth
  • gofalu amdanoch mewn amgylchedd glân a diogel
  • darparu nyrs enwebedig sy’n gyfrifol am eich gofal.

Gall arhosiad hir mewn ysbyty effeithio ar y budd-daliadau y mae gennych hawl iddynt. Gweler Cymorth a chyngor ariannol.

ID: 2124, adolygwyd 09/09/2021