COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gofal Ysbyty Derbyn

Cynllunio ar gyfer rhyddhau

Bydd yr ysbyty’n trafod trefniadau tra rydych yn yr ysbyty. Gallwch ddechrau cynllunio cyn gynted ag y byddwch wedi siarad gyda’r meddyg.Bydd angen i chi ystyried am ba hyd y byddwch yn yr ysbyty ac a fydd angen cymorth arnoch gydag ymrwymiadau yn eich cartref fel gofalu am anifail anwes. Pan fyddwch chi’n cael eich rhyddhau, gallwch dderbyn cymorth i fynd adref a setlo yno. Gall hyn gynnwys sicrhau bod y cyfarpar angenrheidiol ar gyfer eich adferiad yn barod amdanoch a bod yno hefyd bethau hanfodol fel bara a llaeth. Bydd staff y ward yn eich helpu i drefnu hyn gyda mudiadau gwirfoddol a gwasanaethau cymdeithasol lle bo hynny’n briodol. Mae PAVS hefyd yn gallu eich cynorthwyo i ganfod gwasanaethau gwirfoddol allai eich helpu. Ffôn: 01437 769422

Cysylltiadau Defnyddiol

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 2127, adolygwyd 09/09/2021