COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gofalu amdanoch eich hun

Galw Iechyd Cymru

Mae hwn yn wasanaeth 24 awr, saith niwrnod yr wythnos sy’n cael ei staffio gan nyrsys hyfforddedig sy’n darparu cyngor a gwybodaeth gyfrinachol ynglŷn â gofal iechyd. Gall Iechyd Cymru hefyd ddarparu gwybodaeth am Feddygon Teulu, Deintyddion, Fferyllwyr a gwasanaethau iechyd a lles lleol, gan gynnwys grwpiau cefnogi. Gallwch gysylltu â Iechyd Cymru drwy ffonio 0845 46 47 neu gallwch edrych ar y wefan: GIG Cymru

ID: 2114, adolygwyd 09/09/2021