COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gofalyddion

Gofalwyr

Rydych chi'n ofalwr os ydych yn darparu neu'n bwriadu darparu gofal i oedolyn neu blentyn anabl.  Gallai'r person hwnnw fod yn berthynas, ffrind neu gymydog nad yw'n gallu ymdopi gartref heb help oherwydd salwch, oedran neu anabledd.  Efallai y byddwch yn teimlo eich bod yn darparu gofal fel rhan o'ch perthynas â nhw ac nad ydych yn gweld eich hun fel gofalwr.

Mae yna lawer o wahanol fathau o help ar gael i ofalwyr, gan gynnwys:

  • Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth
  • Grwpiau Cefnogi Gofalwyr
  • Gwyliau byr a gofal seibiant
  • Hyfforddiant
  • Eiriolaeth
  • Cyfeillio
  •  Mynediad rhatach i Wasanaethau Hamdden
  • Cerdyn Argyfwng
  • Taliadau Uniongyrchol

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth Gofalwyr Sir Benfro yn cynnig cymorth a chefnogaeth i ofalwyr. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth, cyngor, cynllun wrth gefn mewn argyfwng, hyfforddiant, gweithgareddau a grwpiau cefnogi.

Ffôn: 01437 611002 neu e-bostiwch pciss@crossroadsmww.org.uk

www.crossroadsmww.org.uk

Ffynonellau eraill o gymorth:

Gofalwyr Cymru

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Cymdeithas Alzheimers

Crossroads Care Mid and West Wales 

Hafal 

Mind 

Diverse Cymru 

Dewis CIL   

 

 
Ffôn: 01437 764551
 
ID: 2235, adolygwyd 17/09/2021