COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Aelodau cymunedau crefyddol cydnabyddedig

Os ydych yn aelod o gymuned grefyddol gyda gweddi, myfyrdod, addysg, y rhyddhau o ddioddefaint neu unrhyw gyfuniad o'r rhain fel y brif alwedigaeth a heb unrhyw incwm neu gyfalaf eu hunain. Rhaid i chi fod yn ddibynnol ar y gymuned am eich holl anghenion materol.

Gwneud Ymholiad

 

ID: 49, adolygwyd 20/10/2021