COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Pobl sy’n darparu neu’n derbyn gofal yn rhywle arall

Mae biliau Treth y Cyngor yn tybio fod dau neu fwy o oedolion yn byw mewn eiddo. Oherwydd newid amgylchiadau mae hawl anwybyddu neu beidio â chyfrif rhai pobl sy'n byw yno at ddibenion Treth y Cyngor ac fe all gostyngiad neu ryddhad fod yn berthnasol.

Gwneud Ymholiad

 

ID: 45, adolygwyd 20/10/2021