COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Graddfeydd Hylendid Bwyd

Gwybodaeth Bellach

Gweler y daflen ynghlwm o dan y teitl "Mae'n dod yn haws adnabod hylendid bwyd da yng Nghymru" sy'n cynnig gwybodaeth bellach ar sut y bydd y Cynllun statudol yn gweithio.

Taflen ASB - Mae’n dod yn haws adnabod hylendid bwyd da yng Nghymru

 

Gweler hefyd:

Deddf Sgôr Hylendid Bwyd Cymru 2013 (yn agor ffenestr newydd)

SUB-LD9518 - Rheoliadau Sgôr Hylendid Bwyd (Cymru) 2013 (yn agor ffenestr newydd)

 

I gael rhagor o wybodaeth, byddwch cystal â chysylltu â
Cyngor Sir Penfro
Tîm Diogelwch Bwyd
Nuadd y Sirl
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP
Ffôn: 01437 764551
 

Cyngor Sir Penfro

ID: 1601, adolygwyd 23/08/2017