COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Graddfeydd Hylendid Bwyd

Os ydw i’n hapus i’m sgôr hylendid bwyd gael ei uwchlwtho i wefan yr ASB cyn i’r cyfnod apelio fynd heibio, allaf i ofyn am hyn?

Pan fydd busnes am i'w sgôr gael ei arddangos ar wefan sgôr hylendid bwyd yr ASB cyn gynted ag y caiff ei gyhoeddi, yn hytrach nag aros i'r cyfnod apelio fynd heibio, gall ofyn am hyn trwy lenwi'r ffurflen isod a'i hanfon i'r swyddfa hon: Ofyn am gyhoeddi sgôr hylendid bwyd yn gynnar

ID: 5898, adolygwyd 07/01/2020