COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaeth Cerddoriaeth

Digwyddiadau cerdd

CERDDORFEYDD/BANDIAU CHWYTH YSGOLION SYR BENFRO

Dyddiadau Ymarferion - Tymor y Gwanwyn 2020

 4.30yh - 6.30yh

10/01/20

17/01/20

31/02/20

 

07/02/20

28/02/20

 

 

06/03/20

13/03/20

20/03/20

27/03/20

Darperir cludiant o Ysgol Hwlfordd(Portfield), Ysgol Bro Gwaun, Ysgol Aberdaugleddau, Ysgol y Preseli, Ysgol Penrhyn Dewi, Ysgol Greenhill ac Ysgol Harri Tudur i Ysgol Caer Elen  ar gyfer yr ymarferion ar ddydd Gwener.  Darperir trafnidiaeth i ensembles y sir i ddisgyblion ysgolion uwchradd yn unig. Yn anffodus, ni allwn gynnig trafnidiaeth i ddisgyblion ysgolion cynradd oherwydd nid yw’r bysiau yn cael eu goruchwylio ac felly nid ydynt yn addas ar eu cyfer.

 

 

Gwybodaeth am y Myfyriwr 2019

Cais am Daliad Aelodaeth Sirol 15 07 19

Cerddorfa Hyfforddi Côr Lleisiau Ifanc Llythyr 15 07 19

 

DIGWYDDIADAU y SIR 2019-2020
DYDDIAD ENSEMBL DIGWYDDIAD AMSER A LLE
Dydd Sadwrn 7 Mawrth 2020  Ysgolion Gynradd Gŵyl Gerdd Valero Ysgolion Cynradd  Sir Benfro Ysgol Caer Elen, Heol Llwynhelyg, Hwlffordd
Dydd Gwener 27 Mawrth 2020 Grwpiau y Sir Cyngerdd Sirol Ysgol Greenhill, Heywood Lane, Dinbych-y-Pysgod

 

 

DIGWYDDIADAU y CHWECHED SIR 2019-2020
DYDDIAD ENSEMBL DIGWYDDIAD AMSER A LLE

  

 

ID: 2231, adolygwyd 17/01/2020