COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaeth Cerddoriaeth

Digwyddiadau cerdd

CERDDORFEYDD/BANDIAU CHWYTH YSGOLION SYR BENFRO

Dyddiadau Ymarferion - 

 4.30yh - 6.30yh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darperir cludiant o Ysgol Hwlfordd(Portfield), Ysgol Bro Gwaun, Ysgol Aberdaugleddau, Ysgol y Preseli, Ysgol Penrhyn Dewi, Ysgol Greenhill ac Ysgol Harri Tudur i Ysgol Caer Elen  ar gyfer yr ymarferion ar ddydd Gwener.  Darperir trafnidiaeth i ensembles y sir i ddisgyblion ysgolion uwchradd yn unig. Yn anffodus, ni allwn gynnig trafnidiaeth i ddisgyblion ysgolion cynradd oherwydd nid yw’r bysiau yn cael eu goruchwylio ac felly nid ydynt yn addas ar eu cyfer.

 

 

 

DIGWYDDIADAU y SIR
DYDDIAD ENSEMBL DIGWYDDIAD AMSER A LLE

 

 

DIGWYDDIADAU y CHWECHED SIR
DYDDIAD ENSEMBL DIGWYDDIAD AMSER A LLE

  

 

ID: 2231, adolygwyd 08/10/2021