Gwasanaeth Cerddoriaeth

Digwyddiadau cerdd

Cerddorfeydd/Bandiau Chwyth Ysgolion Syr Benfro

Dyddiadau Ymarferion

  • 01.04.2022
  • 29.04.2022
  • 06.05.2022
  • 13.05.2022

4.30yh - 6.30yh

 

Darperir cludiant o Ysgol Hwlfordd(Portfield), Ysgol Bro Gwaun, Ysgol Aberdaugleddau, Ysgol y Preseli, Ysgol Penrhyn Dewi, Ysgol Greenhill ac Ysgol Harri Tudur i Ysgol Caer Elen  ar gyfer yr ymarferion ar ddydd Gwener.  Darperir trafnidiaeth i ensembles y sir i ddisgyblion ysgolion uwchradd yn unig. Yn anffodus, ni allwn gynnig trafnidiaeth i ddisgyblion ysgolion cynradd oherwydd nid yw’r bysiau yn cael eu goruchwylio ac felly nid ydynt yn addas ar eu cyfer.

 

Digwyddiadau y Sir 2022

Dydd Gwener 13 Mai 2022

  • Ensembl: Band Chwyth Symffonig/Cerddorfa’r Sir/Lleisiau Ifanc Sir Benfro
  • Digwyddiad: Cerddioriaeth yn y Maenordy
  • Amser a Lle: Maenordy Scolton, Bethlehem, Hwlffordd, SA62 5QL, 7yh

 

 

  

 

ID: 2231, adolygwyd 31/03/2022